Měl jsem tu čest a potěšení již druhý semestr na elektrotechnické fakultě cvičit programování. Vlivem okolností, mám celou jednu skupinu převážně zastoupenou ženami. Mnozí kolegové mi takový “sličný” kurz záviděli;). Přiznám se, že zpočátku mne upřené a usměvavé pohledy narušovaly soustředění při výkladu, ale snad mi to bylo odpouštěno. Jsem zvyklý na společnost dam, ale přece jen, když 10 a více slečen mlčky a mnohdy s milým úsměvem na Vás kouká a čeká, co řeknete, je to zážitek k zapamatování.
V paměti mi utkvěl email od jedné studentky, ve kterém jsme si domlouvali termín hodnotící konzultace semestrální práce. Semestrální práce se vypracovávali ve dvojicích. A právě tato studentka mi v úvodu emailu píše: “…píši Vám já, i za svého bezvýznamného kolegu, který momentálně není v Praze a pravděpodobně se nebude moci dostavit na konzultaci,…”. To krásně ilustruje schopnost žen lépe komunikovat. Viděl jsem to i na cvičeních, kde jsem pozoroval i větší skromnost při konzultacích se mnou.
Při učení na vysoké škole teprve zjistíte, jak jste, nebo nejste, dobří. Oproti střední škole jsou zde dotazy týkající se principu, podstaty věci. Je třeba míti dosti široké povědomí o probíraném tématu a styčných plochách s dalšími technologiemi. Na střední většinou řešíte opakující se primitivní problémy, s trochou nadsázky řeším jen překlepy a středníky….

//video.aktualne.cz/dvtv/holky-v-it-musi-mit-ostre-lokty-v-hrackarstvi-nema-byt-ruzov/r~508842aa850d11e7a3060025900fea04/

Na ženském přístupu se mi líbí jeho jemnost. Je smutné, že dnes se s ním setkávám tak málo. Když se žena chová “bojovně”, tak je k ní takto přistupováno i v jejím okolí. Nemyslím si, že musí mít “ostré lokty”, jak je v rozhovoru řečeno. Ano, když má někdo nápad, tak by ho měl říci na poradě, ale to nejsou ony “ostré lokty”. Více o tom zde. Myslím si, že pak ženy nejsou v osobním životě spokojeny, pokud ho mají.
Ale zpět k vytváření hodnot. Ženy se více hodí na vedení projektu, protože dodržují termíny a umí lépe komunikovat. Měl jsem tu čest se s takovou ženou setkat a strávit s ní nějaký čas. Také ženy jsou plné nadšení pro nějakou akci, mají svůj životní styl, kterým se můžete nechat inspirovat a tím pádem obohatit. Rozhodně si tedy myslím, že ženy patří do IT. Otázkou celospolečenskou jsou důsledky této kariéry, vliv na zakládání rodiny a případně výchovu jejich dětí. Toto nemám vyřešeno a to myslím z pohledu společnosti i obou pohlaví. Snad nám nehrozí vymření…
Nevadí mi vůdčí role žen ve spolčenosti, jak je nám mužům někdy předhazováno, ale budou ony spokojeny, že mají “ty pravé” muže?