Výchova budoucího technika není curling

Známkování je cesta do pekel. Proč jsme líní věnovat se kvalitnímu hodnocení? Vždycky jsem považoval za svou povinnost učitele mj. zůstat v kontaktu s realitou. Můj kontakt s realitou uplatnění mých budoucích absolventů spočívá v tom, že chodím za lidmi do firem a ptám se jich, co skutečně potřebují. Stále častěji se dozvídám, že žáci by měli zapracovat na své schopnosti práce v týmu. A tím nemyslím nějaký ad-hoc úkol na jednu vyučovací hodinu, nýbrž práce na dlouhodobém projektu, kde vykazují pravidelně svůj postup. Tím konečným cílem by bylo naučit žáka týmově pracovat souběžně na více projektech a úkolech. Úloha učitele je tady vcelku jasná. Měl by být mentorem nácviku skupinové práce, dávat zpětnou vazbu, radit,…

Jak se SPŠE Ječná na chvíli proměnila v inspirativní veletrh prací

Je krátce před půl osmou a já pospíchám k nám do školy. Dnes totiž na SPŠE Ječná pořádáme pilotní veletrh žákovských prací. Vracíme se vlastně k tradici školy, kterou jsme měli před 25 lety. Naši čtvrťáci se zjevně nemohli dočkat, mnozí byly ve škole dříve, než je u nich obvyklé. Jako hlavní organizátor jsem zodpověděl dotazy a šel jsem dotisknout plakáty. Po svém návratu jsem se nestačil divit. Jako bych prošel časoprostorovým portálem do jiného vesmíru. Celé druhé patro, kde se veletrh odehrával, vřelo přípravami stánků. Bylo právě půl deváté, když dorazili naši první návštěvníci – naši prváci. První část veletrhu byla…

Co vlastně chce a může chtít průmysl po školství?

Chtěl bych se podělit o článek, který mi vyšel v časopise ComputerWorld 1/23. Začalo to tak, že jsem napsal šéfredaktorovi, reagoval jsem na úvodník z předcházejícího čísla. Zaujalo mě totiž tvrzení, že je školství pozadu za požadavky průmyslu. Panu Dolejšímu jsem objasnil, proč současná mládež má takové problémy se studiem technických oborů, také jsem přidal své zkušenosti jakožto koordinátora spolupráce s průmyslem na střední odborné škole. On mi pak nabídl, abych své myšlenky sepsal jako plnohodnotný článek. Tento jeho přístup mě mile překvapil a děkuji mu za to. Text článku zde přikládám. Co vlastně chce a může chtít průmysl po školství?…

Učitel, kdo je víc a kdo míň?

Rád bych reagoval na články dfens-cz.com/ja-jsem-ucitel-a-kdo-je-vic/ a dfens-cz.com/ja-jsem-kantor-kdo-je-min/ . Tentokrát je má reakce na videu: Dodal bych to, že když je někdo úspěšný v jedné práci, tak to neznamená, že mu půjde jiná a naopak. I já mám zkušenost s více pracemi a pozicemi. V prvním z těch výše zmíněných článků se dočtete, že autor je úspěšným pracovníkem ve Škodovce. Zdá se, že si fakt myslí, že učitel by jeho práci nezvládl. Asi by si měl to učitelování zkusit. U diskuse pod druhým článkem se objevilo vlákno, které se zacyklilo na srovnání povolání učitele a řidiče autobusu. Nevím, proč zrovna…

Neničte život mladým lidem špatnou výukou matematiky

Nestíhám se tento školní rok divit, jak čí dál více platí to, co mi říkal můj učitel didaktiky. Ten mne (parafázuji) vysvětloval, že nemohu pustit žáka dál, pokud neumí něco zásadního. Proč? Protože může svou neznalostí buď někoho ohrožovat (například lékař, co nezná anatomii), nebo bude v dalším studiu natolik handicapován, že nakonec nevystuduje obor, který si vybral a který by jinak vystudovat mohl. Je to až groteskní záležitost, ale po zesílení covidem je tu už velký průšvih. Co, ptáte se? Matematika, přesněji řečeno, její neznalost. Bavíme se tu o tom, že studenti neumí řešit rovnice, vyjádřit neznámou ze vzorce či…

Průmyslovky nejsou „aušus“ českého školství

Průmyslovky nejsou „aušus“ českého školství V debatách českém o vzdělávání u nás se mluví o gymnáziích či středních odborných školách, ale nevím čím to je, ale průmyslovkách tam není moc. Všeobecné vzdělání je stalo jakousi posedlostí. Gymnázia jsou považována za etalon všeobecného vzdělání a studium na nich nás má asi spasit. To vše rezonuje v debatách na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Co si o tom myslím já, se dozvíte z videa.

“Textový editor je informatika” a jiné bludy. Jak učitelé díky roku 2020 museli konečně otevřít oči

Pozastavuju se nad vlnou pochval, která se snáší na učitele, kteří byli tak nesmírně ochotní, že v covidovém roce se najednou naučili pracovat s informační a komunikační technikou. Kde to ale žijeme? Pětina 21. století už je v nenávratnu a my se stále tváříme, že internet je pouze alternativní médium pro komunikaci se žáky. Tady školství ale dost zaostává za tím, co sleduji kdekoliv jinde v pracovním procesu. Podotýkám ale, že mnozí učitelé si mou kritiku nezaslouží. Ti prostě byli připravení na online výuku a komunikaci z velké části už z předchozích let a připadalo jim to zcela standardní. Vzpomínám…

Známkování je cesta do pekel. Proč jsme líní věnovat se kvalitnímu hodnocení?

Představte si, že by vám manažer jednání mezi 4 očima řekl: “Hele, Lukáši, vidím to tak za dvě“. Naopak vám spíš řekne konkrétně, co se mu líbí nebo co vám vytýká. Proč tedy ve školách většina rodičů netouží právě po takovém hodnocení? (Jak dokládá i nedávný článek na webu Aktualne.cz). Domnívám se, že důvodem je nezkušenost s jiným způsobem hodnocení jejich práce a částečně je to konzervatismus či možnost se srovnávat s jinými rodiči resp. jejich dětmi. Svůj názor a metodu jsem zmínil v diskusi na LinkedIN. Žáci i učitelé jsou často nuceni zabývat se průměrem známek. Bohužel tento systém…