Zkostnatělý přístup, který udržují dinosauři. A teď nemluvím o školství, ale právě o své zkušenosti s některými českými firmami. Mým úkolem je navazovat spolupráci naší školy s firmami. Práce zahrnuje i chodit do firem a představovat možnosti spolupráce. Ukazuji jim, jak mohou získat nové spolupracovníky z řad našich žáků vcelku pohodlnou cestou. Klíčem k úspěchu je, že vedoucí pracovníci se této aktivitě věnují a stráví nějaký čas se žáky. Způsobů je několik a já ze zkušenosti vím, jak lze dosáhnout v dohledné době úspěchu, tedy že firma získá nové zaměstnance. Přesto se mi stane, že mi místní HR pracovník řekne, že na to nemají ve firmě čas. V lepším případě jsou ochotni přijít udělat nějakou přednášku. něco takového má ale malý efekt a k úspěchu to nestačí. Vlastně mají zájem jen o CV našich maturantů, ze kterých si HR na základě povrchních znalostí názvů technologií možná udělá výběr. Bohužel narážím často na personalistku, která podrobněji nerozumí tomu, co firma dělá, a tak není schopná životopisy posoudit. Čest výjimkám. Tenhle nábor přehlíží jejich krátkozrací šéfové (často se jedná i o velké společnosti), kteří se nestarají pořádně o budoucnost své firmy.
“Mladí jsou líní pracovat na plný úvazek”
Častá výtka náborářů firem je neochota žáka jít čerstvě po střední škole pracovat na fulltime. Pamatuji si sebe po střední. Ani já jsem neměl v plánu jít okamžitě pracovat na fulltime, ale chtěl jsem studovat, k tomu pracovat a rozvíjet vlastní podnikání. Rozhodně nebylo mým cílem nastoupit do nějaké firmy a nějakou část svého profesního života tam zahnívat.
Manažeři, kteří odmítají pochopit potřeby nastupující generace, nemají šanci získat kvalitní mladé pracovníky a jejich firmy nebudou prosperovat a zaniknou.