DC4U s.r.o byla jedna z prvních firem, se kterými jsem rozjížděl projekt spolupráce naší školy a průmyslu. Pan Píbr byl velmi otevřený všem mým myšlenkám, jak jsem chtěl uvádět žáky do praxe. Žáci dostali možnost začít ve firmě pracovat, zkoušet si nové věci a nebát se chybovat. Jedná se o koncept edukativní brigády, který umožňuje žákům středních škol propojit studium a praxi během školního roku, nikoliv jen během praxe (stáže) během maturit.

Praxe, brigády a další pro žáky

V rámci programu spolupráce s průmyslem chodí žáci SPŠE Ječná do firmy DC4U s.r.o. Také firma nabízí našim žákům spolupráci na vlastních projektech, které pak žáci odevzdávají ve škole jako své absolventské projekty.

Jsem rád, že DC4U s.r.o. chápe, že firmy se mají podílet na výchově mladých techniků na místo hořekování na tím, že školy nedělají odborníky dle jejich často velmi specifických požadavků.

Podpora výuky

Velmi příjemná je i podpora výuky materiálně. Každý rok nám firma věnuje sponzorský dar dle našeho přání. Naposledy to byl wifi router, který nám teď pěkně slouží v laborce. Každý rok nás firma podporuje a oceňujeme, že naslouchá tomu, co potřebujeme.

Další formou spolupráce jsou přednášky a workshopy pro naše žáky. Je skvělé, že firma může nabídnout jako přednášející mladé profesionály, kteří před lety byli i žáky naší školy. Přednáška je tím pádem pro naše současné žáky mnohem zajímavější.