Za pár dní mne čekají podzimní a já už si plánuji, co o nich budu dělat. Často se říká, že učitelé mají neustále volno, kratší pracovní dobu a tím pádem si nezaslouží větší peníze. Rád bych se v tomto příspěvku zabýval tím, co já dělám, když mám prázdniny, ale než se k tomu dostanu, dovolím si komentovat věc ohledně peněz a volna. U nás, když vyjednávají odbory či zaměstnanci se zaměstnavateli, tak jim jde spíše o volno, než o zvýšení mezd. Nedokáži říci, zda učitelé u nás přejí více volna či více peněz na úkor. Pokusím se shrnout pro a proti vč. faktů. Dle webu www.penize.czmá učitel nárok celkem na 40 dnů placené dovolené a 12 dnů studijního volna, pokud mám plný úvazek, což nebývalo do nedávna zvykem. Play učitelů jsou vidět na portálukupnisila.cz. Povšimněte si, že jsou vázané jen na praxi.

Jistě tam vidíte několik zajímavostí. Sice tam nevidíme osobní ohodnocení, ale i tak vidíme, jak vysoké tyto platy jsou. Bohužel dostat dovolenou mimo předepsané prázdniny je takřka nemožné. Už je proto, že za suplování se platí dvakrát více (mělo by), absence vyučujícího může způsobit zpoždění oproti plánu výuky. Toto jsem si uvědomil poměrně nedávno, když jsem začal s přáteli začal plánovat zimní dovolenou a zjistil jsem, že to mám mnohem komplikovanější, než moji přátelé, kteří mají méně dovolené. Kdo je na tom lépe a kdo hůře?

Volno, myslím to studijní, využiji zejména k přípravám, opravím písemek a další pedagogické činnosti, kterou lze dělat mimo školu. Samotný “výstup” před žáky, ať už s užitím jakékoliv didaktické metody, vrcholem celé práce. Nejdříve musíte vědět, co chcete učit a do jaké hloubky. To je obvykle dáno z jiných školských dokumentů. Pak je třeba zvolit vhodný způsob. Nejlepší je asi různé přístupy měnit. Po té vše připravit, otestovat a pak můžeme jít učit. Následně proběhne určité vyhodnocení, zda hodina či celý tématický celek podařilo odučit, například formou opakování, testu. Někdy jsou první reakce zřejmé z dotazů a či naopak apatie žáků. O studijním volnu tedy dělám střednědobé přípravy, přes více témat, kontroluji, zda se shoduji s tématickým plánem, zda mám dost známek apod. Výhodou může být to, že to mohu dělat, kdy a kde se rozhodnu. Ale to už je u mnoha profesí běžné. Řekl bych, že to připomíná práci obchodníka či projektového manažera, ale obvykle práci dělá ve více lidech. Učitel nemusí mít vždy možnost práci dál “předat” a jen kontrolovat, zda se plní. Ano, mnozí mi namítnou, že se lze s kolegy domluvit, práci si přerozdělit. U nás ve škole máme i podporu, která pomůže s přípravky. Toto vše lze, ale se žáky jste obvykle jen Vy, pokud nejde o tandemovou výuku, a je na Vás, jak to dopadne.

Tedy, pokud vyrazím o nějaký prázdninách s přáteli na pár dní pryč, tak si musím práci udělat předem či ji dělat tam. Naštěstí jsem na tento přístup zvyklý z dob mých studií, ale s přáteli máme jistý režim na dovolených, který z principu neschvaluje přílišné odtržení se od hlavní činnosti či přítomnosti v diskusi, která se právě vede.