Tento týden jsem měl a začal doučovat nového nešťastníka. Na úvodní schůzku přišel i jeho otec. Vždy se na začátku seznamuji se situací žáka, školy, obsahu učiva. Velmi mne zaujala snaha otce, který když zjistil ke svému zděšení, že nemají vlastní učebnice, tak jich několik našel v podobě skript veřejně dostupných. Autory jsou obvykle učitelé odborných předmětů z jiných škol.

Mají tedy školy vytvářet svá skripta? Zvláště na odborné předměty? Myslím, že ano, čímž se standardizuje výuka na škole. Pochopitelně se nabízí otázka, zda to má u všech předmětů smysl, a jak se to má dělat? Pro všeobecné předměty to asi nemá smysl. Na IT předmětech je to otázka přístupu. Na teorii bych pro byl, pokud neexistuje vhodná kniha. Na cvičeních si myslím, že je lepší dát žákům vždy k nějakému tématu seznam zdrojů s odkazem na konkrétní podkapitolu či podstránku. Bohužel, jak často slýchám, tak tuto práci, přípravu, nikdo nezaplatí. A to je zase příležitost pro vedení školy. I když to nebude placené, vždy si vyučující dělají přípravy, každý vyrobí kus, apod. provede se korektura a standardizace názvosloví a značení. Na vysokých školách je to velmi podobné. Skripta se musejí prodat, ale když se neprodají, tak je katedra musí odkoupit zpět. Tedy další příležitost pro investici do tvorby učebnic. Odborných učebnic nebo lépe odborných online kurzů. Více např. zde.

Tedy opět vše je o lidech, jejich motivaci a penězích.

Pakliže jste nepokojeni, či jste byli, co uděláte proto, aby Vaše děti měli lepší učitele?