Tento titulek zní asi dost drsně a možná nekorektně v dnešní době.  Dovolím si to více rozvést. V každé třídě máme asi tak 5-6 skvělých žáků, kteří se většinu času na hodinách nudí. Dá se říci, že asi ⅔ třídy jsou ti, do kterých má smysl investovat učitelovu energii a tvořivost. U ostatních je to jinak. Buď na to nemají, či je na ně obsah učiva prozatím příliš abstraktní. Také jsou mezi nimi takoví, kteří studovat nechtějí a jejich přítomnost na škole možná ani není z jejich vůle. Nevadí. Jak už jsem několikrát psal, není nic špatného na tom, že si žák zkusí rok studia na nějaké střední škole, a pak jde jinam. 

Škola sice má vyrovnávat rozdíly mezi žáky, ale to neznamená, že se budeme přizpůsobovat těm slabým, kteří studují na co nemají. Proč se mi to nelíbí? Má to několik důvodů. Zaprvé učitel vyplýtvá většinu času na vysvětlování elementárních znalostí stále dokola, přičemž se nemůže věnovat nadanějším žákům. To je, dle mého, plýtvání naším národním “bohatstvím”. Zadruhé můžeme žáky otrávit, a tak zanevřou na školní vzdělání. To ostatně vyplynulo i z jedné ankety, kterou jsem na škole zadal žákům z vyšších ročníků. Dozvěděl jsem se, že je chyba pouštět některé žáky do vyššího ročníku, neb nezvládli základní znalosti, a ty musí učitel na hodiných neustále opakovat, čímž pokročilejší žáky de facto poškodí. Zatřetí podporujeme žáky v tom, že není nutné se snažit něco opravdu umět a pracovat na sobě. V podstatě se domnívají, že na vzdělání mají nárok a už pouhá přítomnost na škole je po čtyřech letech opravňuje k zisku maturity jen “za prezenci” nebo minimální snahu.

Co s tím? Jiný způsob výuky alá Montessori pedagogiky. Moderní vzdělávání by mělo odpovídat na potřeby společnosti a dle nich se průběžně měnít. O tom, jak by to mělo vypadat, jsem psal již dříve v článku “Doplň název”.

Žáci by měli zadané úlohy a termíny, do kdy je mají splnit, a to včetně alternativních zadání dle jejich schopností a zájmu, avšak s ohledem na cíle výuky. Učitelé budou mít přednášky, na které mohou žáci chodit, případně takové prosemináře, kde určité věci prakticky předvedou. Na příklad bude učitel na praktikách psát program a se žáky ho průběžně diskutovat a komentovat. Součástí výuky budou také laborky, ve kterých žáci budou pracovat a učitel jim bude k dispozici pro jejich případné otázky. Nezapomínejme na to, že by měl mít žák možnost individuální konzultace s vyučujícím. Tím se žáci naučí odpovědnosti za úkol v daném termínu. Zároveň kantor bude mít větší prostor pro to se žákovi individuálně věnovat.