Je krátce před půl osmou a já pospíchám k nám do školy. Dnes totiž na SPŠE Ječná pořádáme pilotní veletrh žákovských prací. Vracíme se vlastně k tradici školy, kterou jsme měli před 25 lety.

Naši čtvrťáci se zjevně nemohli dočkat, mnozí byly ve škole dříve, než je u nich obvyklé. Jako hlavní organizátor jsem zodpověděl dotazy a šel jsem dotisknout plakáty. Po svém návratu jsem se nestačil divit. Jako bych prošel časoprostorovým portálem do jiného vesmíru. Celé druhé patro, kde se veletrh odehrával, vřelo přípravami stánků. Bylo právě půl deváté, když dorazili naši první návštěvníci – naši prváci. První část veletrhu byla totiž určená žákům a učitelům a odpoledne se škola otevírala veřejnosti, tj. rodičům a partnerským firmám, které jsme pozvali.

Bylo nesmírně osvěžující nasávat atmosféru celé akce. Sám jsem chodbou procházel a sledoval jsem jak se žáci 1.-3. ročníků zastavují u stánků, ptají se na podrobnosti a prezentující čtvrťáci jim s radostí vysvětlují svůj projekt.

Přiblížil se zlomový okamžik – poledne. Čas, kdy se škola otevřela veřejnosti. Každého jsme uvítali a po odložení svršků v občerstvovně se mohli vmísit do davu mezi naše žáky. V té době si veletrh ještě prohlíželi i  třeťáci, pro které je veletrh i připomínkou toho, že za roku tu budou prezentovat právě oni.

Při diskusi se zástupci firem, což byli třeba i na absolventi z minulých let, jsem já i ředitel školy viděli, že akce se nám povedla. Dokonce některým žákům bylo nabídnuto, aby přišli na pracovní pohovor.

Pár zajímavých nápadů našich žáků a trocha nadšené atmosféry se vešla do videa, na kterém akci zachytili žáci druhého ročníku. A za rok se máte na co těšit!