O názornosti jsem se na svém blogu zmínil a několikrát. Je to pojem, který slýcháme v různých diskusích o našem vzdělávání spolu s dalšími pojmy a dojmy. Co si pod tímto pojmem představuju já, jsem již napsal v jiném článku, nebudu se tedy k tomu vracet.

Rád bych se s Vámi podělil o zážitek, který jsem měl, resp. měli moji žáci při laboratorní práci zaměřené na tepelné účinky elektrického proudu. Cílem práce bylo spočítat a následně si ověřit za jak dlouho se ohřeje určité množství vody (sklenička od marmelády ~ 1,5 dl) při určitém elektrickém výkonu, který se v rezistoru ponořeného do vody přemění na teplo. V našem případě se jednalo o výkon asi 60W (desetina rychlovarné konve).

Tuto úlohu jsem nepovažoval za až tak zajímavou. Ano, přemýšlel jsem o laboratorní úloze, která by názorně ukázala, že elektrický proud umí uvařit vodu, avšak jaký spád toto nabere, jsem netušil.

Žáci si spočítali, za jak dlouho se voda ohřeje. Po ponoření rezistorů jsme je připojili ke zdroji. Takto lze dosáhnout teploty asi 60-70°C.

To probudilo jisté nadšení pro věc, hned se ptali, zda by to například ohřálo párek apod. Našli se i tací, kteří se ptali, proč se nedostanou na 100°C. Odvětil jsem, že to je velkými teplotními ztrátami do okolí, což je inspirovalo k izolaci sklenice a radovali se z každého stupně navíc. Nakonec se dostali na 99°C.

Měl jsem z tohoto laboratorního cvičení radost, neb se žáci naučili a pochopili, jak spojit více znalostí z více předmětů a vše si prakticky vyzkoušeli.