Kultura oblékání u nás není něco příliš vžitého. Několikrát jsem, přemýšlel, zda by pro učitele (a možná i pro žáky) měla být zavedena nějaká pravidla pro oblékání. Pochopitelně že cítíme, že něco takového by šlo zavést až po zvýšení platů učitelů (nebo po vzoru naši poslanců s příslušným příspěvkem), já si však myslím, že nemusíme na to čekat. Proč si to myslím? Předně vídám hodně kolegyň a některé kolegy, co se oblékají vhodně ke své společenské pozici. Už při studiu učitelství mi bylo kladeno na srdce, že na mne se žáci dívají, jsem tím pádem vzorem, ať chci či nechci. Toto jsem si několikrát za poslední roky ověřil. Na střední škole máme žáky v období, které je velmi významné pro jejich osobnostní rozvoj a tím pádem cokoli, co učitel dělá, tak na žáky působí, jak se obléká či jakou náladou a jak často je zaplavuje svou špatnou náladou či naopak doboru, se v nich podepíše. Myslím si, že roztrhané jeansy, kapsáče či velmi minimalistický oděv (teď mám na mysli zejména žákyně něčem velmi podobné bikinám), nejsou nejvhodnějším způsobem odívání a nějaké usměrněné formou drescodu je na místě.

Pátral jsem po světě, jak je to na různých školách upraveno a přikládám níže několik odkazů.

První článek asociace učitelů hovoří o tom, co kde bylo zavedeno.

//www.aaeteachers.org/index.php/blog/802-teacher-dress-codes

Druhý už hovoří o něčem, o čem jsem se zatím zmínil jen okrajově. A to je oblékání žáků. V prvé řadě se musí vhodně oblékat učitelé, následně to můžeme chtít i po žácích. V článku se také dočtete, jak může být nevhodné oblečení rušivé.

//study.com/blog/is-it-important-to-enforce-the-dress-code-as-a-teacher.html

V dalších článcích najdete i důvody pro vhodné oblékání

//www.online-distance-learning-education.com/dress-code.html

//community.tes.com/threads/dress-code-for-male-teachers-in-summer-heat.759694/

//neatoday.org/2014/06/02/do-teachers-need-dress-codes-to-know-what-to-wear-at-school/

//education.und.edu/field-placement/_files/docs/professional-dress-code-teacher-education.pdf

Škola vychovává a to i tím, co žáci vidí. Bylo by tedy vhodné se v této pro školství zvláštní, možná i v této pro vzdělávání revoluční době, zamyslet se nad tím, co vše dělá z učitele profesionála.